Bakgrund

Den av Riksdagen beslutade Agenda 2030 med 17 globala utvecklingsmål anger i mål 6.3 att till 2030 ska vattenkvaliteten förbättras genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

Avloppshjälpen startades föra att fylla marknadens och samhällets behov av framåtsyftande och stabila leverantörer inom installation av enskilda och samfällda avloppssystem.

Mission

Avloppshjälpens mission är att hjälpa våra uppdragsgivare att få den mest robusta samt miljömässigt och ekonomiskt hållbara avloppslösningen.

Vision

Avloppshjälpen är fastighetsägarens självklara, enkla och trygga väg till den bästa avloppslösningen. Våra insatser står för framsynthet, kvalitet och enkelhet till nytta för såväl kunder som samhälle.

Affärsidé

Att i nära samverkan med leverantörer och entreprenörer leverera långsiktigt hållbara avloppslösningar till privatpersoner, samfälligheter och andra organisationer.

VI HJÄLPER DIG MED DINA PROBLEM
BOKA Ett KOSTNADSFRItt BESÖK IDAG

Tveka inte att kontakta oss så löser vi det tillsammans

Varför oss

Kompetens

Det är mycket att sätta sig in i när det gäller en fastighets avlopp och vi hjälper till för att du inte ska behöva bli en avloppsexpert för att få ett bra avlopp.

Prisvärd kvalitet

Vår målsättning är att ge dig som fastighetsägare en bekymmerslös framtid när det gäller ditt avlopp. Vi jobbar med lösningar som är enkla, robusta och har lång livslängd.

Helhetsansvar

Vi hjälper dig med allt från rådgivning till totalentreprenad och service. Du kan välja precis den hjälp som du anser att du behöver.